Hợp tác cộng đồng

Hạt Bồ Công Anh muốn bay đi xa phải cần nhiều gió

Với sứ mệnh "Mỗi Chiếc Áo Một Thông Điệp" chúng tôi luôn cố gắng lan toả giá trị đến với cộng đồng thông qua sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động của mình. Nhưng, cũng như bông hoa Bồ Công Anh, muốn gởi hạt bay thật xa phải cần nhiều gió. Áo Thun Thông Điệp (ATTD) cần thêm nhiều cánh tay, nhiều năng lượng đến từ các Đối Tác Cộng Đồng (ĐTCĐ), để cùng nhau cộng hưởng và lan toả nhiều hơn, xa hơn - những giá trị tích cực đến cho cộng đồng. Vì một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

hoat dong cong dong

Cùng nhau lan toả giá trị

Hình thức hợp tác

  • Tài trợ áo thun (một phần hoặc toàn bộ)
  • Hợp tác tổ chức chương trình cùng ĐTCĐ
  • Hỗ trợ truyền thông chương trình cùng ĐTCĐ
  • Và các hình thức khác

Nếu bạn (tổ chức/công ty của bạn) có cùng "chất" với chúng tôi, hãy cùng nhau làm những điều ý nghĩa và tích cực cho cộng đồng. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

Thông tin liên hệ

Email: hoangthang1209@gmail.com

Hotline: 0934 337 667

CẢM NHẬN

phone