Chuyện tình chiếc áo thông điệp và thư pháp

Chuyện tình chiếc áo thông điệp và thư pháp

Hôm đó mình qua thăm anh Thư pháp Huỳnh Quang Lĩnh để được gặp ông Đồ và xin 5 chữ: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín viết và vẽ cảnh đóng vào khung tranh... Tác phẩm đã hoàn thành tuyệt vời và giờ được trưng bày trang trọng trong nhà Ba Mẹ. Đó là cái duyên mà từ đó mình và anh Quang Lĩnh thân nhau hơn thật nhiều anh nhỉ?

Xem thêm

1