Proposal_1.jpg

Proposal_2.jpg

Proposal_3.jpg

Proposal_4.jpg

Proposal_5.jpg

Proposal-Nang-luc.jpg

Proposal---Kieu-vai-1.jpg

Proposal---Kieu-vai-2.jpg

Proposal---Kieu-in-1.jpg

Proposal---Kieu-in-1.jpg

*Ở phần này của Bảng Đề Xuất Hợp Tác (Proposal), chúng tôi sẽ demo thiết kế mẫu MIỄN PHÍ cho Khách hàng B2B. Bạn có thể hình dung trước về sản phẩm lúc hoàn thiện, một cách trực quan nhất.

Proposal_5.jpg

Proposal_6.jpg

Proposal---Logo.jpg

Để được tư vấn và báo giá

Proposal_8.jpg

phone