MAY IN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG HẢI SẢN CANADA

MAY IN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG HẢI SẢN CANADA

Đồng Phục Khách Sạn, Nhà Hàng - 28/11/2020

- Kiểu dáng: Polo có cổ- Chất liệu: Cotton 4 chiều, 5% Spandex- Kiểu in: In decal

MAY IN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SAIGON HOUSE

MAY IN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SAIGON HOUSE

Đồng Phục Khách Sạn, Nhà Hàng - 16/11/2020

- Kiểu dáng: Polo có cổ - Chất liệu: Cá sấu, 65% cotton - Kiêu in: In lụa

MAY IN ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN GALENWOOD

MAY IN ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN GALENWOOD

Đồng Phục Khách Sạn, Nhà Hàng - 05/11/2020

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG- Kiểu dáng: Áo thun cổ tròn- Chất liệu: 100% cotton trơn- Kiểu in: In lụa

MAY IN ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN MAISON DE CAMILLE

MAY IN ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN MAISON DE CAMILLE

Đồng Phục Khách Sạn, Nhà Hàng - 05/11/2020

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG - Kiểu dáng: Áo thun cổ tròn- Chất liệu vải: Trơn 100% cotton, 4 chiều.- Kiểu in: lụa

MAY IN ĐỒNG PHỤC CÔNG TY PHỞ EVEREST

MAY IN ĐỒNG PHỤC CÔNG TY PHỞ EVEREST

Đồng Phục Khách Sạn, Nhà Hàng - 05/11/2020

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG- Kiểu dáng: Áo thun cổ tròn- Chất liệu vải: Trơn 100% cotton, 4 chiều. - Công nghệ in: In lụa

MAY IN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG LITTLE SAIGON SANDWICH BAR

MAY IN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG LITTLE SAIGON SANDWICH BAR

Đồng Phục Khách Sạn, Nhà Hàng - 04/11/2020

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  - Kiểu dáng: áo thun unisex  - Chất liệu: 95% cotton, 5% spandex, 4 chiều- Kiểu in: In lụa

phone