Thêu 3D

Thêu 3D

Thêu - 20/10/2020

1. Kiểu in: Thêu 3D2. Vật liệu in: Chỉ Thêu3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 30 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: áo thun cổ tròn, áo polo, túi tote, nón, áo khoác, ...

Thêu Tiêu Chuẩn

Thêu Tiêu Chuẩn

Thêu - 20/10/2020

1. Kiểu in: Thêu Tiêu Chuẩn2. Vật liệu in: Chỉ Thêu3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 30 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo polo, túi tote, nón, áo ...

In Pet

In Pet

In Pet - 20/10/2020

1. Kiểu in: In Pet 2. Vật liệu in: Mực In Pet Chuyển Nhiệt3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo polo, túi tote, nón, ...

In Chuyển Nhiệt Tràn Thân

In Chuyển Nhiệt Tràn Thân

In Chuyển Nhiệt - 20/10/2020

1. Kiểu in: In Chuyển Nhiệt Tràn Thân2. Vật liệu in: Mực In Chuyển Nhiệt3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 30 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo ...

In Chuyển Nhiệt

In Chuyển Nhiệt

In Chuyển Nhiệt - 20/10/2020

1. Kiểu in: In Chuyển Nhiệt 2. Vật liệu in: Mực In Chuyển Nhiệt3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 10 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo polo, túi ...

Decal In Kim Tuyến (CAD-CUT® P.Glitter)

Decal In Kim Tuyến (CAD-CUT® P.Glitter)

In Decal - 20/10/2020

1. Kiểu in: Decal In Kim Tuyến (CAD-CUT® P.Glitter)2. Vật liệu in: Decal CAD-CUT3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo ...

Decal Chống Nhiễm (CAD-CUT® Sublistop)

Decal Chống Nhiễm (CAD-CUT® Sublistop)

In Decal - 20/10/2020

1. Kiểu in: Decal Chống Nhiễm (CAD-CUT® Sublistop)2. Vật liệu in: Decal CAD-CUT3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: áo thun cổ tròn, áo ...

Decal Hiệu Ứng Cao Thành Silicon (CAD-CUT® Silicon 500)

Decal Hiệu Ứng Cao Thành Silicon (CAD-CUT® Silicon 500)

In Decal - 20/10/2020

1. Kiểu in: Decal Hiệu Ứng Cao Thành Silicon (CAD-CUT® Silicon 500)2. Vật liệu in: Decal CAD-CUT3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun ...

Decal Hiệu Ứng Foil (CAD-CUT® Foil)

Decal Hiệu Ứng Foil (CAD-CUT® Foil)

In Decal - 20/10/2020

1. Kiểu in: Decal Hiệu Ứng Foil (CAD-CUT® Foil)2. Vật liệu in: Decal CAD-CUT3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo polo, ...

Decal Hiệu Ứng 7 Màu (CAD-CUT® Hologram)

Decal Hiệu Ứng 7 Màu (CAD-CUT® Hologram)

In Decal - 20/10/2020

1. Kiểu in: Decal Hiệu Ứng 7 Màu (CAD-CUT® Hologram)2. Vật liệu in: Decal CAD-CUT3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: áo thun cổ tròn, áo ...

Decal Hiệu Ứng Nhung (CAD-CUT® Flock)

Decal Hiệu Ứng Nhung (CAD-CUT® Flock)

In Decal - 20/10/2020

1. Kiểu in: Decal Hiệu Ứng Nhung (CAD-CUT® Flock)2. Vật liệu in: Decal CAD-CUT3. MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Sản phẩm4. Sản phẩm phù hợp: Áo thun cổ tròn, áo ...

phone