Không có gì ngoài mấy cái bánh, ly cafe, ly trà sữa cute-pho-mai-que. Dành cho dân hay ăn hàng ^^

Phản hồi của khách hàng

On The Road Vietnam

On The Road Vietnam

Cảm nhận của On The Road Vietnam

phone