I AM VEGAN

Mã sản phẩm:
Sản phẩm in theo yêu cầu, không bán

Bạn có phải là một người ăn chay?... nó không dễ đâu, đầu tiên hãy tìm đủ cả 5 chữ:
Give me a Ⓥ
Give me an Ⓔ
Give me a Ⓖ
Give me an Ⓐ
Give me a Ⓝ
Sau đó ghép chúng lại theo một trật tự, từ đó được đọc là ⓋⒺⒼⒶⓃ
Vâng, không dễ để trở thành 1 Vegan, hãy tự hào vì điều đó, hãy luôn mặc chiếc áo này và nói với mọi người rằng: I am Vegan.

Sản phẩm liên quan

phone