Ngày quốc tế hạnh phúc 20.03

Mã sản phẩm:
Sản phẩm in theo yêu cầu, không bán

Đến năm 2011, Uỷ ban LHQ mới xác định Hạnh phúc là mục tiêu nền tảng của con người và kêu gọi các quốc gia hãy xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội lấy hạnh phúc và an sinh của con người làm trọng tâm. Sau đó năm 2012, Hội nghị thượng đỉnh LHQ đầu tiên về Hạnh phúc có sự tham gia của Thủ tướng Bhutan, quốc gia tiên phong trên thế giới lấy Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) thay vì Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) làm thước đo của sự phát triển. Hội nghị này với sự tham gia của 193 thành viên Liên Hiệp Quốc đã dẫn đến sự ra đời của Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20.03, được các quốc gia bắt đầu áp dụng từ năm 2013 đến nay.
Sự ra đời của ngày này đánh dấu sự chuyển biến của các quốc gia, tổ chức, con ngừoi trong việc đặt Hạnh phúc làm ưu tiên hàng đầu trên con đường phát triển kinh tế xã hội.
#NgayQuocTeHanhPhuc #HappinessInVietnam

Tham khảo: http://www.dayofhappiness.net/about/

Sản phẩm liên quan

phone