Năm mới, đừng chỉ gặp bạn cũ, kể chuyện cũ!

Năm mới, đừng chỉ gặp bạn cũ, kể chuyện cũ!

Bạn cũ là gì? Là những người bạn đã cũ, họ tồn tại trong kí ức của chúng ta, như những mảnh ghép đẹp đẽ, rời rạc nhưng thống nhất, tạo thành dải quá khứ tạo nên con người chúng ta hiện tại. Bạn cũ, có thể có nhiều hoặc không, nhưng ít nhất, họ với chúng ta, luôn có những kỉ niệm. Lâu ngày gặp nhau đem ra nói chắc vẫn say sưa, vẫn thích thú. Nhưng lỡ kể cho hết, hỏi thăm nhau thêm dăm ba câu, lân la gợi vài ba chuyện của bạn này bạn nọ mà cả hai đứa quen, rồi thì sao nữa? Mối quan hệ đó vẫn xoay quanh những “điều cũ”, không bước thêm xa hơn mà chỉ vỏn vẹn dừng lại ở một ngày nào đó trong quá ...

Xem thêm

phone